Duhový tábor v BAV klubu Příbor

Proč Duhový? Protože program byl pestrý jako barvy duhy.
Covidová nařízení nás neminula ani letošní prázdniny, takže tábor začal kontrolou potvrzení o bezinfekčnosti a testováním přímo na táboře.
Vše sledoval, jako každý rok, Skřítek Habrový a hned 1. den muselo 20 táborníků hledat kousky dopisu s úkoly. Za splnění děti dostávaly drahokamy do měšců, které si musely pěkně vyzdobit. Duhový program pokračoval většinu času venku, na veliké zahradě. Výběr táborových radovánek byl velký, s možností využívání vybavení, které každý rok vylepšujeme hlavně výtvarnými a sportovními potřebami. Trampolíny, skákací hrad, bazén, streetball, stolní tenis, padák.
Velmi oblíbená zábava bylo skákání na velkých míčích, takže to na zahradě vypadalo jako mezi klokany. Též se malovalo, modelovalo a děti tvořily dárečky z barevné hmoty FIMO. V úterý Skřítek Habrový poslal děti na výpravu do přírody, v lese plnily úkoly na trase veverky Terky, poznávaly rostliny, stromy a na závěr našly poklad. Děti též žasly nad „zázraky přírody“ například, když jsem vytrhla jeden semenáček, tak děti velice překvapilo, že ze žaludu roste malý stromeček.
Vyvrcholením tábora byla ANIMACE „Celodenní výprava za skřítky a permoníky“ do Flascharova břidličného dolu. Velkým zážitkem bylo tajuplné prostředí, setkání s permoníky a na závěr lezení ven po žebřících do výšky 18 metrů. Na táboře nesmí chybět oheň a tak se zpívalo, hrálo, opékali jsme buřty a rádi se zapojili i rodiče.
Táborové dny rychle uběhly, a tak jsme spoustu radovánek ani nestihli uskutečnit. Poslední den tábora jsme muzicírovali, bubnovali, vytvářeli orchestr pomocí různých etnických, perkusí i strunných nástrojů. Po závěrečném vyhodnocení táborové hry a předání odměn jsme si všichni společně užili diskotéku, po které následovalo loučení i se slzičkami.
Velké poděkování patří celému týmu pracovníků BAV klubu, kteří se podíleli na přípravě průběhu i úklidu tábora. Poděkování patří i městu Příbor, které nás v rámci VFP – grantu, finančně podpořilo. Největší odměnou pro nás bylo, že dětem se u nás líbilo a chtěly, aby tábor ještě pokračoval.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.